Основні тенденції розвитку грошово-кредитного ринку України за серпень 2008р.

Ситуація на грошово-кредитному ринку у березні 2008 р. характеризувалася збереженням досить помірних темпів розширення монетарної бази. Водночас, темпи зростання грошової маси дещо прискорилися, що було пов’язано із активною кредитною діяльністю банків в умовах високого попиту на кредити з боку як юридичних осіб, так і населення. Спрямування грошово-кредитної політики на зменшення інфляційного тиску мало наслідком певне збільшення вартості кредитних ресурсів.

Монетарна база у березні збільшилася на 1.6% (з початку року – зменшилася на 3.9%) до 136.4 млрд. грн. Грошова маса збільшилася на 4.6% (з початку року – на 5.1%) до 416.2 млрд. грн.

Більш істотне збільшення грошової пропозиції у березні певним чином стримувалося за рахунок збільшення коштів Уряду в національній валюті на 1.4 млрд. грн. (з початку року – на 11.2 млрд. грн.).

Збільшення монетарної бази у березні відбулося за рахунок зростання готівки поза банками, обсяг якої у березні збільшився на 2.7% до 109.8 млрд. грн. (з початку року обсяг готівки поза банками зменшився на 1.2%, а її питома вага в структурі грошової маси –з 28.0% до 26.4%).

Водночас, обсяг коррахунків банків у березні зменшився на 8.7% (з початку року – на 18.8%) до 15.5 млрд. грн. Динаміка обсягу коррахунків банків у березні була досить мінливою. Національний банк України забезпечував оперативну і гнучку реакцію на зміни в ситуації на грошово-кредитному ринку, проводячи операції як з мобілізації коштів, так і з підтримки ліквідності банків.

Зокрема, у березні, Національний банк України здійснив операції з мобілізації коштів банків шляхом залучення коштів на тендерах з розміщення депозитних сертифікатів на суму 1.7 млрд. грн. (з початку року – 18.18 млрд. грн.).

Одночасно, Національний банк у березні проводив операції з рефінансування банків на загальну суму 7509 млн. грн. (з них 5835.2 млн. грн. – кредити овернайт, 956.1 млн. грн. – операції своп, 500 млн. грн. – операції прямого репо з державними облігаціями України, 217.8 млн. грн. – кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків). З початку року обсяг операцій з рефінансування банків становив 12.9 млрд. грн. (з них 9982.9 млн. грн. – кредити овернайт, 1560 млн. грн. – операції прямого репо з державними облігаціями України, 1104.1 млн. грн. – операції своп, 252.9 млн. грн. – кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків).

Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування за січень – березень становила 14.7% річних, у т.ч. за кредитами овернайт – 14.8%, за операціями прямого репо з державними облігаціями України – 14.5%, за операціями своп – 14.5%, за кредитами, наданими на тендерах з підтримання ліквідності банків – 15.2%

Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками у березні за оперативними даними становить 10740.6 млн. грн.

Динаміка основних показників активно-пасивних операцій банків у січні – березні свідчить про високий ступінь довіри до банківської системи та збереження високого попиту на кредити.

Загальний обсяг депозитів у березні збільшився на 5.2% (з початку року – на 7.7%) до 301.6 млрд. грн. Депозити фізичних осіб збільшилися на 3.1% (з початку року – на 9.6%) до 180.3 млрд. грн. Депозити юридичних осіб – на 8.5% (з початку року – на 4.9%) до 121.3 млрд. грн.

Обсяг кредитних вкладень у березні збільшився на 5.6% (з початку року – 12.7%) – до 481.1 млрд. грн., при цьому збільшувалися як кредити юридичним особам (на 5.8% у березні та на 11.7% з початку року – до 303.2 млрд. грн.), так і кредити, надані фізичним особам (на 5.3% у березні та на 14.4% з початку року – до 177.9 млрд. грн.).

Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті у березні збільшилася з 14.6% до 15.2%, в іноземній – з 10.7% до 10.8%. Інтегральна ставка за кредитами збільшилася з 13.4% до 13.7%.

Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті залишилася без змін – 8.9%, в іноземній – зменшилася з 6.0% до 5.7%. Інтегральна ставка за депозитами зменшилася з 7.9% до 7.8%.

Источник: “http://ibud.ua/ru/novost/osnovni-tendentsiyy-rozvitku-groshovo-kreditnogo-rinku-ukrayyni-za-serpen-2008r-2815”

ТОП новости

Вход

Меню пользователя